Всеучилищно хоро „Всички на мегдана“ в 171 ДГ “Свобода”, София

На 13.11.2017 към инициативата Всеучилищно хоро Всички на мегдана се присъедини първата детска градина – ДГ № 171 „Свобода“, София.