Всеучилищно хоро Всички на мегдана, 107 ОУ „Хан Крум“, София

На  5.12.2017 към инициативата Всеучилищно хоро Всички на Мегдана се включиха децата и учителите от 107 ОУ „Хан Крум“.