Народно веселие „Коренът на стария орех”, гр. Оряхово 2018

Когато оцеляването на един народ е поставено на изпитание, няма по-сигурно средство за спасение от това – да се обърне към своите корени!

Народното веселие „Коренът на стария орех“, организирано от община Оряхово, бе поредното запалено пламъче в огнището на българщината.

По време на събитието имахме възможност да се насладим и на Втория Пътуващ фестивал „Северозапад”, който цели да популяризира местния автентичен фолклор.

Хората от северозапада казват: „Искаме да покажем на света, че ние, макар и бедни, но не и по душа, имаме какво да дадем.”

И наистина, богатство от народни песни и хорà в този край е изключително голямо! Самодейците работят с голям ентусиазъм, за да издирват, съхраняват и популяризират оставеното им фолклорно наследство.

Затова трябва да кажем, че, отивайки в този иначе „беден край”, срещнахме едни богати хора с любов към завещаната традиция и българщината!

Благодарим за поканата да бъдем част от този истински фолклорен празник! Благодарим на кмета на Община Оряхово г-н Росен Добрев, Габриела Велкова, Христина Цонева и останалите от екипа, допринесли всичко това да се случи!

Защото, както каза един от участниците: „Никой не е по-велик от хорото и от хляба!”