Разказ за историческите оръжия на българите от Георги Маринов

Знаете ли кои са Национален съюз „Единение“?
„Национален съюз „Единение“ е учреден през 2007 година и се занимава с издирване, съхраняване и популяризиране на националните традиции – нещата, които подкрепят българския дух и го държат буден” – разказва доцент доктор инж. Георги Маринов, председател на съюза.
📯Целта на сдружението е чрез пресъздаване на паметни исторически моменти от миналото на нашия народ да се предизвика интерес към българската история по един нетрадиционен и атрактивен начини.
⚔️Членовете на съюза са ценители и колекционери на български военни реликви и стари оръжия. „Колекционерите са хора, които събират частици история. Между нас няма човек, който да се интересува само от оръжия, без да се интересува и от история. Защото самото оръжие е история. То е носител на история – ако познаваш едно оръжие, ти не може да не знаеш къде и кога е било използвано“, казва Георги Маринов, който е лицензиран оръжеен експерт. От него разбираме, че по нашите земи са живели и работили майстори-оръжейници, които са били известни с уменията си по много географски ширини.

Представяме ви разказ за българските оръжия от времето на османската империя от доц. д-р Георги Маринов, председател на НС Единение. Той е единствения лицензиран оръжеен експерт в България. В своята оръжейна колекция той пази пушка от Левски. Дяконът я подарил на пpабаба му, която е била касиер на тайния революционен комитет във великотърновското село Русаля. Нейната къща е била превърната в склад за оръжия, а самата тя е била първата организирана революционерка.