Песен за Апостола – изпълняват децата на ДГ 137 „Калина Малина“

Музика и текст – Мария Нинова

Изпълняват децата на ДГ 137 „Калина Малина“, София

Апостолът на свободата е жив, докато живее в сърцата ни и в делата ни!