Мегданското хоро

Мегданското хоро
Изпълнява Седеф – Фолклорен танцов клуб от град София
хореограф: Десислав Михайлов
помощник-ръководител:Елисавета Стефанова
👉 Северняшка фолклорна етнографска област, размер 2/4.
Смесено отворено хоро, хват за ръце, играе се в полукръг.
В представения клип има хореографска разработка.