Разказ за историческите оръжия на българите от Георги Маринов

Знаете ли кои са Национален съюз „Единение“? „Национален съюз „Единение“ е учреден през 2007 година и се занимава с издирване, съхраняване и популяризиране на националните традиции – нещата, които подкрепят българския дух и го държат буден” – разказва доцент доктор инж. Георги Маринов, председател на съюза. Целта на сдружението е чрез пресъздаване на паметни исторически […]

Открит урок по родолюбие с Национално дружество „Традиция“ в 53 ОУ „Николай Хрелков“, София

Това е първият ни открит урок по родолюбие, организиран съвместно с Национално дружество Традиция в 53 ОУ „Николай Хрелков“. УРокът беше посветен на Руско-турската освободителна война.