Песен за Мануш войвода

Песента за Мануш войвода е създадена от българските народни поети през мрачните векове на турското робство. Тя се отнася за храбър войвода, живял и защитавал народа  в областта на планината Огражден, между Струмица и Петрич. Днес няма останали сведения за него. Знаем само, че името Мануш е съкратено от еврейското Емануил, което означава „Бог с […]