Стани, стани, юнак балкански

„Стани, стани, юнак балкански” с кадри от възстановките: „Хайдут Генчо“ и „Чакър Войвода“. За всички знайни и незнайни герои, дали живота си за милото ни Отечество България! Музикален аранжимент на песента: Всички на мегдана  

Песен за Мануш войвода

Песента за Мануш войвода е създадена от българските народни поети през мрачните векове на турското робство. Тя се отнася за храбър войвода, живял и защитавал народа  в областта на планината Огражден, между Струмица и Петрич. Днес няма останали сведения за него. Знаем само, че името Мануш е съкратено от еврейското Емануил, което означава „Бог с […]