Невидимите хора на България

Това е един разказ за невидимите хора в нашето общество, които институциите наричат „хора с увреждания”.

Приемаме или не, тези хора са част от обществото, в което живеем. Те са около мен и около вас. Те имат нужда от моята и от твоята подкрепа! И всеки може да я даде – просто трябва да се огледаме и да ги видим, и да се спрем… и да не ги подминаваме в живота си като НЕВИДИМИ ХОРА!

Филмът е заснет по време на Шестия национален протест на хората с увреждания, организиран от родителите на деца с увреждания.