Всеучилищно хоро в Детска градина 162 „Вихрогонче“

Отново сме заедно с Троп’Ангелес в инициативата Всеучилищно хоро – този път в Детска градина 162 „Вихрогонче“.

Ето какво ни казаха децата:

„Обичам България, защото е хубава, детска и игрива!“

„Обичам България, защото е наш роден дом!“

От нас възрастните зависи тази чиста любов към Родината да се запази и след още 100 години да има деца, които да казват пак същото!

Защото родният дом трябва да се обича и пази!