Всеучилищно хоро в 52 ОУ „Цанко Церковски“, кв. Бояна

Вижте как училищният двор се превърна в един весел мегдан – с песни, хорà, тъпани и гайда и най-вече с много детски усмивки. Отново заедно с хореографите – Яни Янков от Танцов клуб 8/8, Данил Илиев – Български народни танци „Граовци“ и гайдата на Стойо Стоев. Ние българите сме наследници на голямо богатство – събрано в народния ни фолклор – от всички нас зависи то да се запази и предаде на бъдещите поколения!